Salgsbetingelser

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester på M35.no til forbrukere.

Selger: M35.no (M35 Collective AS) eller ved formidlingssalg av kunst vil M35 (M35 Collective AS) opptre som mellommann på vegne av kunstneren som er kontraktsmotpart. 

Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Vi tar forbehold om skrivefeil, lagerfeil, utsolgte vare og logiske feil på våre sider. 

På M35.no kan du kjøpe kunst og rammer. For å utføre kjøp må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet M35.no leverer kun til fastlands Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og  e-handelsloven som du finner her https://lovdata.no/.

 1. Bestillings- og avtaleprosess

  Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

 

 1. Priser
  Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt og emballasje. Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp.

  Ved kjøp av kunst formidlet av M35 på vegne av kunster er det ikke MVA på kunstverket. Man kan lese mer om kunst & MVA her

  Ved kjøp av kunst solgt som videresalg, eller innramming er det MVA.


 2. Betaling
  Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

  Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

  Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen.

  Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 3. Levering
  Alle generelle leveringstider som er oppgitt på m35.no er veiledende. Antall virkedager er hverdager. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

  Varer som forhåndsbestilles har ulike leveringstid. Dersom noe har særs lang leveringstid så oppgis dette i beskrivelsen av produktet. 

  Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

 4.  Angrerett
  Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir m35.no melding om dette (angrefrist).

  Alle produkter skal leveres tilbake til Selger innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Varene skal leveres tilbake til den Selger som er oppgitt i sendingsbekreftelsen som inneholdt varen.

  Du har risikoen for transporten av varen tilbake til M35.no. Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til M35.no i samsvar med vilkårene.

  Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

 5. Forsinkelse av leveransen
  Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra m35.no

 1. Reklamasjon og garanti
  Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, innen 2 måneder, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget det, gi M35.no skriftelig melding om reklamasjon i henhold til Forbrukerkjøpsloven § 30.

 2. Retningslinjer for personvern
  Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger. M35 Collective AS er behandlingsansvarlig.


 3. Endring i vilkårene
  Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


 4. Konfliktløsning
  Klager rettes til M35 innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.