«Den som titter ut drømmer.
Den som titter inn våkner.»

Bjørge Rødfjell har den store gleden av å åpne sin kunstutstilling den 2 september i samarbeid med Galleri M35.

Tittelen på utstillingen er et sitat fra den kjente psykiateren og tenkeren Carl Jung og  gjenspeiler utstillingens reise gjennom det indre; fra drømmer til parallelle virkeligheter og  fortellinger om det å være mennesker på unike livsreiser. Rødfjell har gjennomgått et  stilskifte i denne utstillingen der fokuset nå er på et mer narrativt uttrykk. Gjennom sin kunst  ønsker han å skape interessante fortellinger og å sette fokus rundt de store eksistensielle spørsmålene i livet. Rødfjell har satt det klassiske formspråket i sentrum, i kombinasjon med  ekspressive elementer og naiv lekenhet. Han håper publikum lar seg dagdrømme i et magisk  univers som får deg til å undre og beundre. 

Bjørge Rødfjell er en kunstner med stort fokus på det klassiske håndverket i sine malerier. Han har røtter fra Gudbrandsdalen og er bosatt i Asker. Han elsker å arbeide uten fastlåste  regler i sine kunstverk og kombinerer gjerne teknikker og elementer fra alle stilepoker. Hvert  maleri forteller sin egen historie der alle verkene kan flettes sammen til en helhet i  utstillingen hans. Rødfjell er en selvkritisk portrettmaler og har tidligere vist moderne  tolkninger av klassiske portretter dekorert med pop art og streetart elementer. Misfits Inc.  verkene hans representerer en mer ekspressiv side av hans kunstnerskap og ble vist på  utstillinger i 2022. 

Felles for Rødfjells kunst er at verkene alltid handler om mennesket; om hvordan vi forholder  oss til verden og hvordan dyr har symbolske og ikke-symbolske roller å spille rundt  mennesker. Det er viktig for Rødfjell at publikum kan trekke egne historier ut av symbolikken  og elementene i verkene hans, og derfor er opplevelsen av flyktighet noe som går igjen i  maleriene; ingenting er fastsatt og endelig bestemt. Rødfjell er kjent for å ha en teknisk  mesterlighet med penselen og en stor bredde i sitt uttrykk og sin fortellerevne.  

I tillegg til å ha deltatt i utallige utstillinger i innland og utland det siste tiåret har Rødfjell  også malt portrett av tidligere ordfører i Røyken kommune før sammenslåingen med Asker  kommune, malt portrett av Mahatma Ghandi i anledning feiringen at hans 100 årsjubileum  på kommisjon fra Den Indiske Ambassaden i Oslo, malt t-skjorte for artisten Ruben i  forbindelse med markering for Black Lives Matter hos Amnesty International Norway,  designet cover for flere kjente, norske artister og illustrert flere bøker. Rødfjell sin kunst er  kjøpt inn av flere hoteller i Norge.

Utstillingen står frem til 24 september.

Bjørge Rødfjell´s kunstkolleksjon